ගෑස් සිලින්ඩරේට ගෝඨා අත තියයි!ගෑස් සම්බන්ධ සිදුවීම් පිලිබඳ සොයා බැලීමට ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
$ads={2}
එහි අවසන් වාර්තාව ලබන සිකුරාදා වන විට ලබා දිය යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post