කඩන කඩන ගෑස් සිලින්ඩරේ ලීක්…තමා අලෙවිසැලේ අලෙවියට ගෙන ආ ගෑස් සිලින්ඩර සියල්ලම පාහේ ගෑස් කාන්දු වීමේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන බව අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයෙකු සඳහන් කරයි.
$ads={2}
ගැස් සිලින්ඩරයක් රැගෙන ගිය පුද්ගලයෙකු එය කාන්දු වන බව පවසා ආපසු ගෙනත් දුන් බවත් ඉන් පසු නව සිලින්ඩරයක් ගෙන යාම සදහා එම සිලින්ඩරවලද මුද‍්‍රා කඩා සබන් වතුර දමා පරීක්ෂාකර බැලු බවද ඔහු පැවසීය.

ඒ සියලු සිලින්ඩරවලින් ගෑස් කාන්දු ලක්‍ෂණ පෙන්නුම් කල බවත් තම ව්‍යාපාරය කරගෙන යා නොහැකි තත්වයට පත්ව ඇති බවත් ඔහු තව දුරටත් සදහන් කලේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post