ගෑස් සිලින්ඩර පිපිරීම ගැන රස පරීක්‍ෂකගෙන් නිවෙදනයක්..ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර පිපිරිම සිදුව ඇත්තේ එහි සංයුතිය වෙනස්වීම නිසා බවට රස පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් පෙන්වන බව සඳහන් කරමින් පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව රජයේ රස පරීක්ෂක වරයා නිවේදනය කරයි.
$ads={2}
ඒ බව සඳහන් කරමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post