ඉන්ධන පිරවුම් හල් අසල දිගු වාහන පෝලිම් - මිල ඉහළ යනවා යැයි ආරංචියක්මේ වන විට දිවයින පුරා බොහෝ ඉන්ධන පිරවුම් හල් අසල දිගු වාහන පෝලිම් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වේ.

අද(21) සවස හිටි හැටියේ වාර්ධනය වූ මේ තත්ත්වය නිසා ඉන්ධන පිරවුම් හල් වල ගබඩා හිස් වී ඇති අතර ඉන්ධන පිරවුම් හල් හිමියන් වැඩි වැඩියෙන් ඉන්ධන ඇනවුම් කිරීමට පෙලඹී ඇත.
$ads={2}
බෝහෝ වාහන හිමියන් සිය වාහන ටැංකි පිරෙන්නම ඉන්ධන ලබා ගන්නා අතර හදිසියේ කරන තෙල් මිල ඉහළ යාමක් ගැන තමන්ට දැනගන්නට ලැබුණු බැවින් තමන් මෙලෙස පැමිණි බව එක් පුද්ගලයකු පොම්පකරුවකු හා පවසා ඇති බව ආරංචිමාර්ග සඳහාන් කරයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post