"තමන්ට තියෙන එක බිම් අඟලක් නිකං තියන්න එපා" - කාබනික වගාවේ පළඳාව (PHOTOS)කාබනික වගාව හරහා සරු සාර අස්වැන්නක් ලබා ගත්ත ගොවි මහත්තයෙක් ගැන සමාජ මාධ්‍ය පුරාම කතාබහට ලක්වෙනවා. තියෙන පෙහොර අර්බුදය හමුවේ කාබනික පොහොර මගින් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න බැහැ කියන අයට එක් අතකින් මේක හොඳ උදාහරණයක්.

ඒ ගැන සඳහන් කරමන් මේ ගොවි මහතා කියලා තිබුණේ මෙන්න මේ විදිහට..
$ads={2}
“100%ක්ම කාබනික වගාවේ අස්වැන්න. 2014 වසරේ සිට කාබනික ගොවිතැන තුලින් ලබාගත් නිපුණතාවයයි මේ.තමන්ට තියන එක බිම් අගලක්වත් නිකන් තියන්න එපා මොනවාම හරි වගාකරන්න .එක බිම් අගලක් මට නැතිවුනත් 2014 ඉදලා මම කාබනිකව වගාකරනවා.“

ඡායාරූප පහතින්…

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post