පාන්පිටි මිලත් ඉහළ යයි - අද සිටම මිලත් වැඩිවෙයිකිරිපිටි, ගෑස් මිල වැඩිවීම් අතරට අද (11) දිනයේ සිට තිරිඟු පිටි මිලත් එකතු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට ප්‍රධාන තිරිඟුපිටි ආනයනකරුවන් විසින් තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා වන මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
$ads={2}
කිරිපිටි, තිරිඟුපිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති යන අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පැවැති පාලන මිල පසුගිය 07 වැනිදා රජය විසින් ඉවත් කරනු ලැබීමත් සමඟ මෙම මිල ගණන් ඉහළ යෑම සිදුවුණා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post