තෙල් මිල සහ සිගරට් මිල ඉහල දැමීමේ තීරණයක්ඉදිරි දින කිහිපය තුල පෙට්‍රල්, ඩීසල් සහ සිගරට් මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. පෙට්‍රල් මිල රු. 15කින්, ඩීසල් මිල රු. 20කින් සහ සිගරට්ටුවක මිල රු. 10 - 15 අතර මිලකින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.
$ads={2}
මීට අමතරව පසුව මත්පැන් මිල ගණන්ද ඉහළ දැමීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. දල වශයෙන් මත්පැන් බෝතලයක මිල රු. 350 - 400 අතර මිලකින් සහ බියර් බෝතලයක මිල රු. 50 - 80 අතර මිලකින් ඉහළ දැමීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මේ වන විට ගෑස්, කිරිපිටි, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසකම මිල ගණන් මේ වන විටත් ඉහළ දමා තිබේ.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී ජල, විදුලි හා දුරකථන ගාස්තුද ඉහළ දැමීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post