කොත්තු-බත්-ටී රුපියල් 10කින් නගී!බත් පැකට්ටුවක, කොත්තුවක සහ කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි කළ බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.
$ads={2}
ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමග මෙසේ මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට ඔවුන් පියවර ගෙන ඇත.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post