දෙසැම්බර් මස 20 දක්වා වාහන ගමනාගමයට සීමා පනවයිහොරණ – කොළඹ මාර්ගයේ කොහුවල හංදියේ, පොදු ප්‍රවාහන බස්රථ හැර සෙසු වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 21 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 20 වන දින දක්වා එම මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සීමා කෙරේ.
$ads={2}
කොහුවල ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් වාහන ගමනාගමනය සීමා කර ඇති අතර, රියදුරන් ට හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලා සිටි.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර ඇත

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post