ජනතාවට විශාල සහනයක්.. ගෑස් මිල යළි අඩු කරයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න..ඊයේ දිනයේම මිල වැඩි කරන ලද ලිත්‍රො ගෑස් නැවත වතාවක් මිල සංශෝධනයක් සිදු කර තිබේ.
$ads={2}
ඒ අනුව මිල පහළ දැමීමට සමාගම කටයුතු කර ඇත.

එම සමාගම ගෑස් අලෙවිකරණ නව මිල ගණන් මෙසේය.

12.5 kg – 2675 (මිල අඩුවීම රුපියල් 75)
5 Kg – 1071 (මිල අඩුවීම රුපියල් 30)
2.5 Kg – 506 (මිල අඩුවීම රුපියල් 14)

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post