පාසල් විවෘත කිරීම ගැන තීරණය ප්‍රකාශ කරයිකොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළාත් සභා යටතේ පාලනය වන ළමුන් 200ට අඩු පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශයන් මෙම මස 21 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
$ads={2}
පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් විසින් ඊට අදාළ තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙරට පාසල් අදියර කිහිපයක් ඔස්සේ ආරම්භ කිරීමට මීට පෙර අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් තීරණය කර තිබුණා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post